Leveringsvoorwaarden

Wat leveren wij?

Burotech biedt een zeer omvangrijk assortiment artikelen aan voor kantoor, kantine, winkel en/of magazijn, in samenwerking met de belangrijkste A-merk leveranciers. Het aanbod is hoofdzakelijk gericht op de zakelijke gebruiker. De selectie van leveranciers en assortiment heeft plaats gevonden op basis van leverbetrouwbaarheid, de grootste zakelijke vraag, en natuurlijk een scherpe prijs.

Kan ik een artikel bestellen dat niet in de catalogus voorkomt?

Ja, u kunt uw verzoek mailen naar sales@burotech.nl of contact opnemen met onze afdeling verkoop op 0512-511134. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht over levertijd en prijs.

Biedt Burotech aanvullende diensten?

Naast het leveren van A-merken kantoor, winkel, magazijn en kantinebenodigdheden, zorgt Burotech uiteraard voor een perfecte after-sales. Onze reparatie-service, onze netwerkservice. Alles is erop ingericht om u goed van dienst te kunnen zijn. Daarnaast denken wij graag met u mee bij het inrichten van uw kantoor, magazijn, winkel of kantine. Wij bieden u inrichting in de ruimste zin des woords, van een enkel bureau tot complete turn key projecten. Kortom Burotech verzorgt een totaaloplossing voor uw bedrijf. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar sales@burotech.nl.

Aan wie levert Burotech?

Burotech levert hoofdzakelijk aan bedrijven.
Voor bedrijven geldt dat op basis van uw eerste orders allereerst betaling dient plaats te vinden. U wordt dan verzocht vooraf te betalen.

Prijsstelling

Al onze prijzen zijn exclusief BTW. Prijs-, model-, en uitvoeringswijzigingen en typefouten voorbehouden. Orders boven EURO 4499,= excl. BTW worden franco huis geleverd . Voor elke order onder EURO 4500,= brengen wij verzendkosten in rekening van EURO 4,99 . Het is onze ambitie om u tegen scherpe prijzen te kunnen leveren.

Betaling

Direct na het plaatsen van uw order kunt u een online orderbevestiging (conceptfactuur) printen. De feitelijke factuur zult u per post of per mail ontvangen. De betaaltermijn is 14 dagen netto mits anders overeengekomen.

Garantie

Burotech levert alle artikelen met fabrieksgarantie. Informatie hierover treft u aan in de documenten bij het product. Indien u meer informatie wilt over garantie bij bepaalde producten richt uw vraag dan aan sales@burotech.nl.

Orderstatus en Bedrijfsgegevens klant

Wanneer u artikelen gaat bestellen bij Burotech, meldt u zich aan waarna wij u zullen voorzien van een persoonlijk accountnaam en wachtwoord. Daarmee verkrijgt u tevens toegang tot statusinformatie van uw bestellingen en kunt u uw persoonlijke gegevens wijzigen.

Privacy-verklaring

Burotech gebruikt uw klantgegevens uitsluitend ten behoeve van het doel waarvoor u ze verstrekt hebt: het zo goed mogelijk verwerken van uw orders en u zo goed mogelijk informeren over marktontwikkelingen. Burotech verspreid voor dit laatste doel een email-nieuwsbrief. Iedereen die geen prijs stelt op deze email-nieuwsbrief kan zich hiervoor afmelden via de hoofdpagina van Burotech.
Burotech verstrekt uw persoonlijke gegevens, en meer in het bijzonder uw e-mailadres, NIET aan derden, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw geregistreerde gegevens inzien, wijzigen en verwijderen via het inlogscherm met behulp van het u toegezonden registratienummer en wachtwoord.

Algemene Bepalingen

Op al onze leveringen zijn de Algemene Voorwaarden van Burotech van toepassing.

Vragen en klachten

Wij doen ons uiterste best om u compleet online van dienst te zijn. Gebruik voor uw vragen bij voorkeur onze email helpdesk. Wij beantwoorden uw email altijd binnen 12 uur, en in de meeste gevallen zelfs binnen 4 uur. Houdt er svp wel rekening mee dat we in veel gevallen afhankelijk zijn van antwoorden van onze leveranciers met betrekking tot vervoer, levering uit voorraad en bestellingen bij fabrikanten.
Gebruik bij voorkeur email: sales@burotech.nl.

Bedrijfsinformatie

Burotech v.o.f.
Ottolaan 14-10
9207 JR DRACHTEN
Tel: 0512-511134
www.burotech.nl
sales@burotech.nl
KVK: 01061372
Rabobank rekening: NL48.RABO.0309.0952.20
BTW nummer: NL8084.67.827.B01

Leveringen en Retouren

Algemene Leveringsvoorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Burotech. Te tekst van deze voorwaarden treft u aan op deze site onder de kop Algemene voorwaarden.

Defecten en niet complete zendingen

Hoe te handelen als geleverde apparatuur defect of niet compleet is.

 1. Wat moet ik doen?
  U meldt het defecte of niet complete product aan bij Burotech. Dit kunt u doen door middel van invullen van een retouraanvraagformulier, welke u aan kunt vragen via sales@burotech.nl. N.B! Een aantal fabrikanten levert zelf retourservice en garantie-afhandeling, waarvoor u direct met hen contact kunt opnemen. Leest u hiervoor de informatie bij uw product.
 2. Wat is de volgende stap?
  Na ontvangst van uw e-mail nemen wij uw aanvraag in behandeling. Wij streven er naar om u uiterlijk de volgende werkdag een formulier met daarop het retour-nummer (RMA) te mailen. Vervolgens kunt u het product terugsturen. Het RMA-nummer formulier is 14 dagen geldig.
 3. Waar moet ik aan denken bij het terugsturen?
  Het is heel belangrijk dat u het product compleet, onbeschadigd en in de originele verpakking terugstuurt. Het product dient zorgvuldig en degelijk verpakt te zijn voor transport. Tenzij anders vermeld, dient een afgedrukte kopie van de orderbevestiging (via e-mail door Burotech naar u gestuurd) te zijn bijgevoegd. Verder dient het afgedrukte formulier met het RMA-nummer duidelijk zichtbaar in een envelop op de verpakking te zijn aangebracht. Producten zonder RMA-nummer formulier worden geweigerd! De producten moeten worden teruggestuurd naar het ons magazijn:

  Burotech
  T.a.v. RMA-Afdeling
  Ottolaan 14-10
  9207 JR DRACHTEN
  Indien niet aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, vervalt de garantie. Indien het product onzorgvuldig is verpakt kunnen kosten voor herverpakking en reparatie worden doorberekend. Indien de fout aan onze kant ligt (niet compleet artikel of niet werkend), kunnen de artikelen, na onze toestemming, kosteloos worden opgestuurd. In overige gevallen zijn de kosten voor verzending naar ons magazijn, voor uw rekening. U bent dan zelf verantwoordelijk voor eventuele schade of vermissing tijdens transport naar ons magazijn. Dit kan niet worden verhaald op onze transportverzekering.
 4. Wat gebeurt er als ik het product heb teruggestuurd?
  Na ontvangst van een door u verzonden product sturen wij u een ontvangstbevestiging per e-mail. Wij behouden ons het recht voor alle aangeboden producten te laten controleren om te bepalen of de klacht-/storingsmelding terecht is. Indien de opgegeven klacht/storing niet wordt geconstateerd, worden onderzoekskosten ad. € 75,-- in rekening gebracht, eventueel vermeerderd met de kosten die door derde partijen aan ons worden berekend.
 5. En hoe lang moet ik dan wachten?
  Dat hangt af van de situatie. Er zijn 3 varianten:
  • 5.1. Bij ontvangst blijkt de apparatuur niet te werken
   Hiervoor komen producten in aanmerking die binnen 3 weken na onze factuurdatum defect zijn en waarvoor de fabrikant een regeling kent. Deze zogenaamde "DOA-regeling" (Dead On Arrival) houdt in dat bij binnenkomst van het geretourneerde product wordt vastgesteld of het product terecht als DOA is gemeld. Bij acceptatie wordt direct een nieuw product gestuurd. Mocht het product echter niet in aanmerking komen voor deze regeling, wordt automatisch de normale garantieprocedure van kracht. Dit geldt ook voor producten waarvoor de fabrikant geen DOA-regeling kent. Let op! Indien u een nieuw product besteld voordat het defecte product als DOA is geaccepteerd doet u dit op eigen risico.
  • 5.2. De apparatuur vertoont defecten binnen de garantieperiode
   Wij hanteren voor al onze producten de fabrieksgarantie vanaf het tijdstip van onze aflevering. Binnen deze periode nemen wij alle kosten van de garantie-afhandeling op ons. Geretourneerde producten worden door de fabrikant gerepareerd. Bepaalde defecte producten worden direct omgeruild, zonder dat wij kosten in rekening brengen. De doorlooptijd bedraagt 3 weken, te berekenen vanaf de dag dat wij het product van u in ontvangst hebben genomen. Defecte producten waarvoor de fabrikant on-site garantie geeft, kunt u aanmelden, waarna zo spoedig mogelijk een afspraak voor een reparatie op locatie zal worden gemaakt. De doorlooptijd van een on-site garantie-afhandeling bedraagt 1 tot 3 dagen (afhankelijk of er onderdelen besteld moeten worden), berekend vanaf de dag van aanmelding.
  • 5.3. De apparatuur vertoont defecten buiten de garantieperiode
   Deze afhandeling geldt voor producten die buiten de garantietermijn van de fabrikant vallen, niet bij ons aangekocht zijn of buiten garantie vallen wegens onzorgvuldig gebruik of onzorgvuldige verpakking voor transport naar ons. Vooraf worden alle kosten door middel van een schriftelijke prijsopgave voor akkoord aan u voorgelegd. Bij het niet akkoord gaan van de prijsopgave worden onderzoekskosten ad. € 75,-- doorberekend, eventueel vermeerderd met de kosten die door derde partijen aan ons worden berekend. Ook hier bedraagt de doorlooptijd 3 weken, te berekenen vanaf de dag dat wij het product van u in ontvangst hebben genomen.

Overige retouren

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het voorkomen dat u een verkeerd artikel ontvangt, of reeds geannuleerd heeft en het artikel niet meer wenst te ontvangen.

 1. Wat moet ik doen?
  U meldt binnen 5 werkdagen na factuurdatum het te retourneren product aan bij Burotech via sales@burotech.nl. Wij zenden u dan een retouraanvraagformulier dat u volledig dient in te vullen.
 2. Wat is de volgende stap?
  Na ontvangst nemen wij uw aanvraag in behandeling. Na goedkeuring van uw aanvraag voorzien wij u binnen 48 uur per e-mail van een retourformulier met het RMA nummer, het zogenaamde Return Authorisation Form. Vervolgens kunt u het product terugsturen. Het RMA-nummer is 5 dagen geldig. Indien wij niet akkoord gaan met uw aanvraag, ontvangt u een e-mail met de reden van afwijzing.
 3. Waar moet ik aan denken bij het terugsturen?
  Indien de fout aan onze kant ligt, worden de artikelen bij u opgehaald. Wij nemen in die gevallen contact met u op om datum en tijd af te spreken. In overige gevallen draagt u zelf zorg voor de verzending. Alle geretourneerde producten dienen voor ons voor wederverkoop geschikt te zijn. Het is daarom heel belangrijk dat u het product compleet, in de originele verpakking terugstuurt. Software waarvan de zegel van de verpakking verbroken is, wordt niet teruggenomen. Tevens dient een kopie van de orderbevestiging (via e-mail door Burotech naar u gestuurd) te zijn bijgevoegd. Verder dient het afgedrukte formulier met het RMA-nummer duidelijk zichtbaar in een envelop op de verpakking te zijn aangebracht. Tot slot dient het product zorgvuldig en degelijk verpakt te zijn voor transport. De producten moeten worden teruggestuurd naar ons magazijn:

  Burotech
  T.a.v. RMA-Afdeling
  Ottolaan 14-10
  9207 JR DRACHTEN
  Retourzendingen die niet voldoen aan deze criteria kunnen wij niet in ontvangst nemen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade of vermissing tijdens transport naar ons magazijn. Dit kan niet worden verhaald op onze transportverzekering. Voor terugname van goederen wordt 15% kosten in rekening worden gebracht (met een minimum van € 17,50), indien de vergissing niet bij ons ligt.
 4. Wat gebeurt er als ik het product heb teruggestuurd?
  Afhankelijk van de reden van retournering krijgt u binnen 10 werkdagen (na binnenkomst product) een gehele of gedeeltelijke creditering van de factuur van het product.
Alles voor kantoor, kantine, magazine en winkel
Alles voor kantoor, kantine, magazine en winkel
Voor 16:00 besteld, volgende werkdag geleverd
Voor 16:00 besteld, volgende werkdag geleverd
Vakkundig advies
Vakkundig advies
Ruim 30.000 artikelen uit voorraad leverbaar
Ruim 30.000 artikelen uit voorraad leverbaar
Altijd de scherpste prijs
Altijd de scherpste prijs